Motoren zonder schakelingen

Pag. 11 van 16

De revolutionaire motoren zonder schakelingen die in spa's van Artesian worden gebruikt, drijven duurzame waterpompen met een hoge doorvoercapaciteit aan die zeer betrouwbaar zijn.

De revolutionaire motoren zonder schakelingen die in spa's van Artesian worden gebruikt, drijven duurzame waterpompen met een hoge doorvoercapaciteit aan die zeer betrouwbaar zijn.

 

Bij een motor zonder schakelingen is er geen mechanische schakeling nodig die de motor van de startpositie naar de draaipositie brengt, waardoor de motor veel efficiënter werkt. Het zorgt ook voor een geruisloze werking door de afwezigheid van geluiden die wel hoorbaar zijn bij conventionele motoren, zoals trillingen en elektrische ruis. Een bijkomend voordeel van de motor zonder schakelingen is dat voor een dergelijke motor 10 tot 16 onderdelen minder nodig zijn dan bij een conventionele motor, waardoor een groot aantal componenten die eventueel tot problemen kunnen leiden, zijn verdwenen.

De levensduur van onze motor zonder schakelingen kan worden uitgedrukt in tientallen jaren in plaats van honderden uren.

 

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen een ontwerp met en zonder schakelingen? Over het algemeen richt de discussie over een ontwerp met schakelingen tegenover een zonder zich op ontwerpen met twee snelheden. Onder ontwerpen met schakelingen vallen de eenfase-inductiemotor zonder hulpwikkeling, eenfase-inductiemotor met hulpwikkeling en aanloopcondensator en de eenfase-inductiemotor met hulpwikkeling en aanloop-/bedrijfscondensator. Het ontwerp waarbij in de eenfase-inductiemotor een hulpwikkeling in serie is geschakeld met alleen een bedrijfscondensator, is zonder schakelingen (hierna:condensatormotor met hulpwikkeling).

 

 • Er kunnen drie motorontwerpen worden onderscheiden:
 • Poolomschakelbare motor – Deze motor beschikt over een hoog en laag vermogen en kan alleen in hoge snelheid worden gestart. Nadat de motor is opgestart in hoge snelheid, gaat de schakelaar om die de startmodus onderbreekt en vervolgens het hoge of lage toerental inschakelt.
 • Condensatormotor met/zonder hulpwikkeling – Deze motor beschikt over een hoog en laag vermogen en kan in hoge en lage snelheid worden gestart. De motor zal alleen de gewenste aanloopstroom/startcombinatie gebruiken die nodig is. Het startkoppel bij lage snelheid is gelijk aan dat van hoge snelheid.
 • Condensatormotor met hulpwikkeling (in combinatie) – Deze motor beschikt over een hoog en laag vermogen en kan in hoge en lage snelheid worden gestart. De motor zal alleen de gewenste aanloopstroom/aanloopwikkelingen gebruiken die nodig zijn. Het startkoppel bij lage snelheid is aanzienlijk minder dan dat van hoge snelheid.
 • Conventionele poolomschakelbare motor
 • Motoren met schakelingen maken gebruik van een centrifugaal mechanisme en schakelaar om de aanloopwikkeling of -condensator van het circuit in te schakelen.
 • Het mechanisme is op betrouwbaarheid getest en gaat meer dan 1.000.000 cycli mee. Bij de schakelaar ligt dit tussen de 100.000 en 1.000.000 keer afhankelijk van de wisselspanning.
 • De schakelaar kan worden blootgesteld aan 40 tot 45A bij 230 V bij ontwerpen met een hoog uitgangsvermogen, waardoor de schakelaar minder lang meegaat.
 • Het uitgangsvermogen kan uiteenlopen van 0,07 tot 4,0 pk.
 • Het kan in hoge of lage snelheid worden ingeschakeld, maar niet tegelijkertijd.
 • Motor met schakelingen in lage snelheid
 • Een aangepast ontwerp voor een motor met schakelingen is ontwikkeld om de verminderde levensduur te verhelpen.
 • Het nieuwe ontwerp telt vier wikkelingen, hoge en lage vermogens en hoge en lage aanloopsnelheid.
 • De hoge snelheid is zonder schakelingen en de lage snelheid is zonder hulpwikkeling.
 • De schakelcontacten 'zien' alleen het gedeelte van de motor met lage snelheid (0,17 tot 0,5 pk), waardoor de weerstand afneemt van 40 tot 45 A bij 230 V naar 5 tot 10 A bij 2230 V.
 • Het startkoppel bij hoge en lage snelheid is nagenoeg hetzelfde.
 • De motor kan worden gestart in hoge of lage snelheid afhankelijk van het afzonderlijke vermogen en startopties.
 • De snelheid kan al dan niet worden gespecificeerd per ontwerp, afhankelijk van de voorkeur van de klant.
 • Ontwerp zonder schakelingen
 • Een motor zonder schakelingen heeft wel een behuizing voor een schakelaar, maar zonder contactpunten, alleen voor netspanningsaansluitingen.
 • Zowel de hoge als lage snelheid zijn zonder schakelingen, waardoor er geen mechanica of schakelaars aan te pas hoeven komen.
 • De kans op mechanische storingen of een defecte schakelaar wordt uitgesloten.
 • Er wordt een relais voor het beperken van de snelheid gebruikt ter voorkoming van geluidshinder tijdens het schakelen van hoge naar lage snelheid.

Het relais wordt ook gebruikt om de hoge en lage snelheden elektrisch van elkaar te isoleren, zodat de motor/generator niet nadelig wordt beïnvloed.

Amerikaanse kwaliteit
Leider in hydrothrapie
Aandacht tot in de details
Innovatie & design
Energie zuinig
Volledige watercontrole
Top in het luxe segment
Experience the ultimate

Wilt u meer weten over Artesian Spas Nederland, of wenst u een prijsopgaaf? Vul dan onderstaand formulier in, of bel: 06-294 55 604

ContactOf bel: 085-3031500
Kom Artesian Spa's bekijken in onze showroom
Control your spa with iphone app

Wilt u iemand anders attent maken op een artikel dat u in onze webwinkel heeft gevonden? Vul dan onderstaand formulier in. Deze persoon krijgt via een e-mail het artikel van uw keuze te zien. U kunt er ook nog een persoonlijke boodschap bij vermelden.

Stuur de aanbeveling aan:


Afzender:


persoonlijk bericht:

Type de beveiligings tekst overSecurity Image